Hur ser det ut i dagsläget för att jag om ca 6 år ska klara av en halv Iron man? Simma i öppet vatten: När jag var...