Om Tobisakliniken

Under mina år mitt i stress och elitsatsning så nämndes det i olika mentala träningsformer att man skulle blunda och tänka sig och måla upp en plats där man kände sig totalt avslappnad.

När jag träffade min man tog han mig till Tobisaflöten, en liten ö i skärgården utanför Torhamn. Det var verkligen som att komma till en plats bortkopplad från övriga världen. En plats där man kan känna total avkoppling.

Eftersom det är en plats för återhämtning jag vill ge mina kunder så kändes det självklart att ”Tobisa” skulle vara en del av namnet och skänka ro åt denna mottagning.